วันเด็กโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

news footer

 ที่โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ก็ได้มีการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นๆ  ซึ่งช่วงเช้าหลังจากที่ได้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการไปแล้ว ก็จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ไปเล่นไปทำกิจกรรมกันตามใจชอบ โดยทางโรงเรียนจะมีการจัดเป็นซุ้มกิจกรรม ซุ้มเล่นเกมส์ ไว้ทั่วโรงเรียน เล่นแล้วก็จะได้รับของรางวัล ขนม ของแจกกลับไปด้วย นอกจากนั้นแล้ว ก็ยังมีซุ้มอาหาร ขนม น้ำดื่ม มาเลี้ยงเด็กๆและผู้ปกครองกันอย่างไม่อั้น เรียกว่าวันนี้เป็นวันของเด็กๆอย่างแท้จริง ซึ่งเด็กๆทุกคนบอกว่า ชอบวันนี้ที่สุด เพราะเป็นวันที่พวกเขาจะได้สนุก ได้เล่น และยังมีของรางวัลมาให้อีก และอยากให้โรงเรียนจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปี

การจัดกิจกรรมวันเด็ก ถือได้ว่ามีความสำคัญกับเด็กอย่างมาก ผู้ปกครอง ประชาชน ผู้ใหญ่ ควรให้ความสำคัญกับเด็ก เพราะเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ การปลูกฝังให้พวกเขามีความมีความรู้ รับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ของตน และรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่งที่ดี เช่นเดียวกับคำขวัญวันเด็กในปีนี้ที่มีว่า รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

                                               

news footer news footer

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว