วันเด็กแห่งชาติ หมู่ 7 ตำบลท่าจีน

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

ที่วัดหลังศาลประสิทธิ์ ม.7 ต.ท่าจีน นายวรสินธ์ ไม้สังข์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลท่าจีน ร่วมกับ กศน.ตำบลท่าจีน บรรยากาศนั้นก็ได้มีให้น้องๆหนูๆได้ร่วมเล่นเกมลุ้นของรางวัลมากมาย พร้อมทั้งของขวัญวันเด็กแจกให้ติดไม้ติดมือกลับไปบ้านทุกคน รวมถึงมีซุ้มอาหารไว้บริการให้เด็กและผู้ปกครองได้รับประทานกันแบบไม่อั้น

footer_master

สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ได้จัดขึ้นมา เนื่องจากได้เล็งเห็นว่า เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ   กันยารัตน์ / ข่าว