วันเด็กเทศบาลนครสมุทรสาคร

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

สำหรับที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ก็ได้จัดกิจกรรมวันเด็กเช่นเดียวกัน    ปีนี้ได้จัดที่ถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  โดยมีนายชิงชัย  บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน   พร้อมด้วยสมาชิกสภา หัวหน้าส่วน ข้าราชการ   ร่วมเปิดงาน  โดยมีการจัดกิจกรรมและการแสดงต่างๆจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯเพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถร่วมกัน    มีการมอบของขวัญของรางวัล    มีการมอบรางวัลนักเรียนดีเด่น   นิทรรศการงานวันเด็ก  กิจกรรมเล่นเกมส์นันทนาการ  ตอบคำถามชิงรางวัล มีบ้านลมมาให้เด็กๆได้สนุก มีรถดับเพลิงมาให้ชม มีรถไฟเด็กๆ  พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม มากมาย   นับว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่คึกคักไม่น้อยทีเดียว

 

footer_master footer_master footer_master

  เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว