วันเด็กเทศบาลนครสมุทรสาคร

ADS-WEB-NET POST WEB 390

FT เทศบาล1

สำหรับที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ก็ได้จัดกิจกรรมวันเด็กเช่นเดียวกัน  โดยปีนี้นะคะได้จัดที่ สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร และถนนสุคนธวิท   โดยมี นายชิงชัย  บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร    เป็นประธานเปิดงาน   พร้อมด้วยสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนงาน ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการ  ร่วมเปิดงาน
สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลนครสมุทรสาคร  ได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ และตระหนักถึงความสำคัญของตนเองและการมีส่วนร่วมในสังคม  โดยมีการจัดกิจกรรมและการแสดงต่างๆเพื่อให้เด็กได้แสดง   ความสามารถร่วมกัน  มีของเล่นบ้านลมสไลด์เดอร์   มีการรับมอบของขวัญของรางวัล  และมีกิจกรรมเล่นเกมนันทนาการ  ตอบคำถามชิงรางวัล  และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร  พร้อมอาหารและเครื่องดื่มมากมาย

FT เทศบาล2

FT เทศบาล4

FT เทศบาล5

ธราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว