วันสหกรณ์แห่งชาติ-สมุทรสาคร

AD WEBSITE CABLE TV

vk วันสหกรณ์ 1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  ที่ลานพระอนุสาวรีย์  พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  นิคมสหกรณ์โคกขาม  ตำบลโคกขาม  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกับ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ  จังหวัดสมุทรสาคร  ประจำปี พ.ศ. 2560  ขึ้น  โดยมีนายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้งมีผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 4 และ 5  ประธานเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร  และหน่วยงานราชการ  สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

vk วันสหกรณ์ 3

พิธีเริ่มต้นขึ้นด้วยพิธีสงฆ์  โดยมีพระครูสาครธรรมโฆสิต  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ประกอบไปด้วยพระสงฆ์จากวัดสหกรณ์โฆสิตาราม  และพระสงฆ์จากวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  รวม 10 รูป  จากนั้นประธานในพิธีได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์   และอ่านสาร  ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  และตามด้วยการวางพานพุ่มถวายสักการะ  พระอนุสาวรีย์  พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยโดยกิจการสหกรณ์ไทยมีมาอย่างยาวนานกว่า 101 ปีแล้ว  สหกรณ์แห่งแรกมีชื่อว่า  “สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้”  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495    โดยพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  ทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก  จนได้ขนานนามพระองค์ว่า  “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

vk วันสหกรณ์ 2

ดังนั้นพิธีดังกล่าวจึงได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย  และเสริมสร้างพลังความสามัคคีในมวลสมาชิกสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  รวมถึงเป็นการทำบุญเลี้ยงพระ  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่ผู้มีพระคุณ  และบุคคลในวงสหกรณ์ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย

                       

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว