วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ

AD WEB NET 2

 

 

tp - อาสาป้องกันชาติ1

เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. ของวันที่ 4 มีนาคม  พลเรือโท ลือชัยรุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสวนสนามทางบกและทางเรือของเหล่าสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ ทสปช.  ณ วัดสุทธิวาตวราราม หรือวัดช่องลม ตำบลท่าฉลอม โดยมี นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  และแขกผู้มีเกียรติอีกเป็นจำนวนมากให้การต้อนรับ โดยงานนี้ ทางกองทัพเรือ ได้อนุมัติให้มีการจัดงานซึ่งเป็นการจัดงานแบบรวมเขต โดยศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 เป็นเจ้าภาพ  นำสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ซึ่งประกอบอาชีพการประมงในจังหวัดชายทะเลต่างๆจำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สมุทรสงคราม และสมุทรสาครรวมสมาชิกและเจ้าหน้าที่ร่วมงานทั้งสิ้น 400 คน

กิจกรรมหลักในวันนี้ จะมีพิธีสวนสนามทางบก และทางเรือโดยมีการรวมกลุ่มเรือประมงในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 44 ลำ พร้อมกับเรือของกองทัพเรือ เรือตำรวจน้ำ เรือกรมประมง เรือกรมเจ้าท่า และเรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  รวมจำนวนเรือที่เข้าสวนสนามทั้งสิ้น 50 ลำ โดยมีกิจกรรมการสาธิตช่วยเหลือตัวประกันในทะเล นอกจากนั้นยังมีการเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมประกาศนียบัตรให้แก่วิทยากรดีเด่นและสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลดีเด่น ประจำปี 2560

งานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ได้จัดขึ้นเพื่อรำลึกและสดุดีวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชน ที่ได้สละชีวิต เลือดเนื้อ และหยาดเหงื่อ เข้าปกป้องเอกราชอธิปไตยของแผ่นดิน ไว้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2369 ซึ่งก็คือ ท้าวสุรนารี ที่ได้รวบรวมกำลังประชาชนทั้งหญิงและชายออกรบขับไล่ศัตรูจนแตกพ่าย และได้รับชัยชนะ ทางราชการจึงได้ประกาศให้ วันที่ 4 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันไทยอาสาป้องกันชาติ

 

tp - อาสาป้องกันชาติ2 tp - อาสาป้องกันชาติ3

 

  วุฒิภักร/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว