วันรวมพลัง

AD WEB NET 2

 

tp- อสม1

วันรวมพลัง อสม. กระทุ่มแบน ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณ  โดยมีนายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พันจ่าเอก มานะ ตั้งสมบูรณ์ ประธาน อสม.กระทุ่มแบน  รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ เหล่า อสม.ที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

tp- อสม2

โดยกิจกรรมในครั้งนี้  อสม.ของแต่ละตำบล  ได้จัดริ้วขบวนมาอย่างสวยงาม  เพื่อลงแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กีฬาฮาเฮ และเน้นการรณรงค์งานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ พลานามัยของประชาชน   ซึ่ง อสม.ของกระทุ่มแบน ก็ได้มาพบปะ ทำกิจกรรมร่วมกัน และได้รับประทานอาหารร่วมกันด้วย  งานนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของบุคคลกลุ่มนี้ ที่ได้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนงานต่างๆให้สำเร็จ ตามคำขวัญของ อสม.ที่ว่า  แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี
tp- อสม3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว