วันรวมน้ำใจสู่กาชาด

AD WEB CCTV 14-6-60

 

วันรวมน้ำใจสู่กาชาด

เมื่อ เวลา 09.30 น.ของวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่ลานสาครบุรี  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสมุทรสาคร” ประจำปี 2561 เพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครให้ดียิ่งขึ้น  โดยมีนางรวงทอง  มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ธนาคาร เจ้าของห้างร้านต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสังคมกันเป็นจำนวนมาก

นางรวงทอง  มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานของสภากาชาดไทยที่ปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย 6 ด้าน คือ การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  การพัฒนาและขยายบริการโลหิต  ผลิตภัณฑ์จากพลาสม่าและเซลล์ต้นกำเนิดโลหิต  การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก  ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ งานยุวกาชาด งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต นับได้ว่าภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มีมากมายหลายด้านที่ต้องดำเนินการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครให้อยู่ดี  กินดี มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเกิดความยั่งยืน

สำหรับ  กิจกรรมระดมทุน “วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสมุทรสาคร” ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อหารายได้สำหรับใช้ในการดำเนินภารกิจต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  โดยในวันนี้มีผู้จิตศรัทธาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมบริจาคเงินแล้วกว่า 2,000,000.- บาท (สองล้านบาท) ทั้งนี้หากมีผู้ประสงค์จะร่วมบริจาคเพิ่มเติม สามารถบริจาคได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-426803เงินบริจาคของท่านสามารถต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้บุญมหาศาล …//

   

วันรวมน้ำใจสู่กาชาด2 วันรวมน้ำใจสู่กาชาด3 วันรวมน้ำใจสู่กาชาด4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว