วันรพี

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20 ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

วันรพี1

บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารศาลจังหวัดสมุทรสาคร นายธวัชชัย สุนทรีเกษม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีงานวันรพี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์   บิดาแห่งกฎหมายไทย  โดยมีนายสมคิด จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสมุทรสาคร   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนนักกฎหมายในสาขาอาชีพต่างๆ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

วันรพี2

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวว่า  ด้วยในวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปีเป็น วันรพี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ศาลจังหวัดสมุทรสาคร และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ร่วมกันจัดงานเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่าน โดยในช่วงเช้าได้มีการประกอบพิธีสงฆ์  โดยมีพระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มีการถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล ต่อจากนั้น  ประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ  และกล่าวสดุดีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที

วันรพี3

สำหรับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงสมภพเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาตลับ พระองค์ทรงมีตำแหน่งเป็นสภานายกในกองข้าหลวงพิเศษและเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมทรงมุ่งมั่นในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบศาลงานยุติธรรมของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าทันต่างประเทศ  และนอกจากนั้น พระองค์ยังทรงจัดตั้งโรงเรียนสอนกฎหมายในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ทรงคัดเลือกและสอนนักเรียนเองทุกวิชา จนกระทั่งเปิดให้สอบไล่ในระดับชั้นเนติบัณฑิตเป็นครั้งแรก

วันรพี4

วันรพี5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว