วันยุทธหัตถี

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก   ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ พลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีและวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดี เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงแก่ประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตกาล อันนำมาซึ่งความสงบสุขและเกียรติภูมิของราชอาณาจักรไทย ตราบจนปัจจุบัน

footer_master

เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ กำหนดให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันยุทธหัตถี วันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า วันนี้จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันกองทัพไทย เป็นวันรัฐพิธี แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย  จนกลายเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของชาวไทยที่มีความสมัครสมานสามัคคี เสียสละต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชของชาติ ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกตราบเท่าทุกวันนี้

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว