วันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหลัก5

AD WEB NET 2

 

tp-ทำความสะอาด1

กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด ตามโครงการ วันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลัก5 ได้จัดขึ้นที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร โดยมีนางขวัญดาว สุมนัส นายกเทศมนตีตำบลหลัก 5 เป็นประธานในการเปิดโครงการ ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาล วัด ชาวชุมชน ครู อาจารย์ และเด็กนักเรียน ที่พร้อมใจกันลงมาช่วยทำความสะอาดชุมชนของตนเองให้สะอาด

โดยจุดที่ดูว่าจะค่อนข้างมีสิ่งสกปรกสะสมอยู่ก็คือ บริเวณคลองเล็กๆข้างวัดหลักสี่ ซึ่งมีท่อระบายน้ำ และมีต้นไม้ขึ้นรก ทุกคนจึงช่วยกันตัดแต่งกิ่งไม้ให้ดูโปร่งขึ้น ช่วยกันขุดลอกขยะจากคลองขึ้นมา เพราะตรงนี้จะเป็นจุดหมักหมมขยะมูลฝอย และเป็นที่เพาะพันธุ์ยุงด้วย

นอกจากตรงนี้แล้วก็ยังได้กระจายกำลังออกไปตามจุดต่างๆของบริเวณวัด ซึ่งหลายจุดก็ยังมีขยะทิ้งอย่างไม่เป็นที่ โดยโครงการที่ทำขึ้นในวันนี้จะช่วยกระตุ้นให้ทุกคนหันมารักชุมชนกันมากขึ้น ช่วยกันทำชุมชนให้น่าอยู่ และปราศจากโรค

 

tp-ทำความสะอาด2 tp-ทำความสะอาด3

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว