วันพร้อมญาติ

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. ของวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 พลโทมณฑล ปราการสมุทร เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1  ของศูนย์ควบคุมการฝึกทหารใหม่ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน โดยมีพันเอกกิตติ สมสนั่น  ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน นำกำลังพลทหารใหม่ และญาติๆ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งการจัดงานวันพร้อมญาติของทหารใหม่ นี้เป็นการดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติของกองทัพบก โดยคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการแสดงออกถึงภาพลักษณ์ ของตัวทหารใหม่ ดังนั้นทางศูนย์ควบคุมการฝึกทหารใหม่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จึงได้กำหนดจัดขึ้น หลังจากที่ทำการฝึกทหารใหม่ทั้ง 496 นาย ในห้วงระยะเวลา 10 สัปดาห์ จนมีความพร้อมแล้ว ซึ่งกิจกรรมภายในพิธีพร้อมญาตินั้น ก็มีทั้งการแสดงของทหารใหม่ทั้ง 4 หน่วยฝึก  ของศูนย์ควบคุมการฝึกทหารใหม่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน การให้โอวาทแก่ทหารใหม่โดยเจ้ากรมการทหารสื่อสาร เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติต่อไป และการให้ทหารใหม่กับญาติได้พูดคุยกัน รับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนาพร้อมกันเพื่อพักอาศัยอยู่กับครอบครัวและญาติพี่น้องเป็นระยะเวลา 15 วัน ก่อนจะกลับเข้ามารับราชการทหารตามปกติ

ซึ่งบรรยากาศของการจัดงานวันพร้อมญาตินั้น ก็เป็นไปอย่างอบอุ่น นอกจากจะได้เห็นความรักของครอบครัว รอยยิ้มแห่งความดีใจที่ทหารใหม่ได้พบกับครอบครัว และความอบอุ่นที่มีให้แก่กันแล้ว ทางเจ้ากรมการทหารสื่อสารยังได้พบปะกับครอบครัวของทหารใหม่ด้วย ซึ่งก็ได้รับคำชมจากพ่อแม่พี่น้องที่ได้เห็นลูกหลานของตนเองมีความพร้อม ความแข็งแกร่งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจมากขึ้น

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว