วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จัดพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

เมื่อเวลา 15.00 น.ของวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ได้จัดพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม  เป็นประธานเปิดงานผูกพัทธสีมา  พร้อมด้วย พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  นายสมคิด จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  พระเถรานุเถระ  คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ  และ ประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดงานกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในพิธีพระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคล คาถา ประธานสงฆ์ให้ศีลให้พร  จากนั้นก็ได้มีการร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดงานผูกพัทธสีมา    ปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อย่างเป็นทางการ  ซึ่งงานจะมีขึ้น ตั้งแต่ วันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 9 วัน 9 คืน

footer_master

สำหรับวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เป็นวัดเก่าสร้างมา ประมาณ 160 ปีเศษ แต่เดิมมีชื่อว่า “วัดธรรมสังเวช” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า “วัดกระเจ็ด”ตามชื่อคลองข้างวัดด้านทิศตะวันออก ต่อมาเจ้าจอมมารดาโหมด ในรัชกาลที่ 5 พระ มารดาของพลเรือเอกพระเจ้าอาภากรณ์เกียรติวงศ์  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มาเที่ยวชมคลองมหาชัยและพักแรมที่วัดนี้ ได้ถวายนามให้ใหม่ว่า “วัดเจษฎาราม”  และได้ใช้นามนี้มาจนถึงปัจจุบัน

ส่วนพระอุโบสถหลังเดิม สร้างด้วยไม้เมื่อปี พ.ศ.2440  ต่อมาได้ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา  คณะสงฆ์ ทายก-ทายิกา ได้รื้อและสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี 2480 ได้บูรณะในสมัยพระครูมหาชัยบริรักษ์  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ. 2492 แต่เนื่องจากอยู่บนพื้นที่ต่ำ น้ำทะเลท่วมถึงชำรุดทรุดโทรมมาก คณะสงฆ์ –คณะกรรมการ ทายก-ทายิกา            พิจารณาเห็นว่า วัดเจษฎาราม ได้รับการยกขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ.2531 ควรสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ให้ถาวร ขยายความกว้างกว่าหลังเดิม และเพิ่มความสูงเพื่อกันน้ำทะเลท่วมถึง โดยคำนึงถึงกำลังศรัทธาของประชาชน จึงเริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2559 มาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาพอสมควร และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น.  โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว