ล้างสะพานมหาชัย

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

และนี่ก็คือภาพการพัฒนาของทางเทศบาลนครสมุทรสาคร นั่นคือการล้างสะพานมหาชัยทั้ง 2 ฝั่ง  โดยมีพนักงาน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้ช่วยกันชำระล้างสะพานแห่งนี้ให้สะอาด ทั้งนี้เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ล้างสะพานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของแต่ละเดือน  เพราะเป็นประจำทุกวัน มักจะมีผู้ประกอบการขนถ่ายสัตว์น้ำ  และจะมีน้ำเมือกปลาไหลลงบนพื้นและเคลือบอยู่บนพื้นผิวสะพาน ทำให้พื้นสะพานสกปรกส่งกลิ่นเหม็นและเกิดการหมักหมมสะสมเชื้อโรค

footer_master

อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ฝากถึงเหล่าบรรดาผู้ประกอบการและคนขับรถบรรทุกสัตว์น้ำทั้งหลายให้ช่วยกันระมัดระวังอย่าปล่อยน้ำเมือกปลาไหลลงบนพื้นถนน ควรที่จะหาภาชนะมาใส่หรือทำก๊อกปิดไม่ให้น้ำไหลออกมา  ถ้าหากผู้ประกอบการทุกรายช่วยกัน สะพานมหาชัยแห่งนี้ก็จะสะอาดมากขึ้น

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว