ล้างสะพานมหาชัย

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

และนี่ก็คือภาพการพัฒนาของทางเทศบาลนครสมุทรสาครก็คือการล้างสะพานมหาชัยทั้ง 2 ฝั่ง  โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสมุทรสาคร   ช่วยกันชำระล้างสะพานแห่งนี้ให้สะอาด  ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร  ได้มาคอยอำนวยการและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ด้วย    ทั้งนี้เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ล้างสะพานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของแต่ละเดือน  เพราะสะพานแห่งนี้เป็นสะพานหลักในการสัญจรไปมาของประชาชน  โดยเฉพาะรถจากผู้ประกอบการขนถ่ายสัตว์น้ำ  ที่ส่วนใหญ่มักง่ายปล่อยน้ำเมือกปลาจากรถลงสู่พื้นถนน  ทำให้สกปรกและส่งกลิ่นเหม็น    จึงอยากฝากถึงเหล่าบรรดารถบรรทุกสัตว์น้ำทั้งหลาย   ควรหาภาชนะมาใส่หรือทำก๊อกปิดไม่ให้น้ำไหลออกจากรถ  ซึ่งถ้าหากผู้ประกอบการทุกรายช่วยกันสะพานมหาชัยแห่งนี้ก็จะสะอาดมากขึ้น

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว