ลักลอบทิ้งขยะริมรั้ว สคณ. ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

fm - ขยะ สคณ-01

หลังจากที่ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี ได้นำเสนอข่าวการร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องกองขยะกองใหญ่ริมรั้วโรงเรียน สคณ. ที่มีผู้นำมาลักลอบทิ้งไว้จนส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปทั่วบริเวณ  ซึ่งในเวลาต่อมา เทศบาลนครสมุทรสาครก็ได้นำเจ้าหน้าที่ลงไปเก็บขยะทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางเทศบาลฯได้ชี้แจงว่า  จุดนี้เป็นที่ทิ้งขยะของโรงเรียน สคณ.โดยมีถังขยะตั้งอยู่จำนวนหลายใบ เนื่องจากภายในโรงเรียนไม่มีพื้นที่สำหรับเป็นจุดรวมของขยะ เพราะโรงเรียนคับแคบและกำลังมีการก่อสร้าง แต่ที่ทำให้ขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนั้น เป็นเพราะได้มีผู้ลักลอบนำขยะมาทิ้ง ซึ่งเทศบาลฯก็ได้มาเก็บขยะอยู่เป็นประจำ  แต่ก็ไม่ทันกับผู้ลักลอบทิ้ง โดยในเบื้องต้นทางเทศบาลนครสมุทรสาคร ก็ได้ทำการติดป้ายห้ามทิ้งขยะและสิ่งของเหลือใช้บริเวณดังกล่าว หากใครฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับ 2,000 บาท  เรื่องนี้คงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนให้ปฏิบัติตาม เพื่อให้บ้านเมืองของเราสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย

fm - ขยะ สคณ-02

fm - ขยะ สคณ-03

fm - ขยะ สคณ-04

fm - ขยะ สคณ-05

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว