ลอยกระทงปีนี้เทศบาลนครสมุทรสาคร เปิดรับสมัครประกวดนางนพมาศแบบโอเพ่น

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

ลอยทง1

นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนคร สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานราชการ  องค์กรต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่จะมีขึ้นภายในงาน ซึ่งประเพณีลอยกระทงปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ทางเทศบาลนครสมุทรสาคร จะจัดงาน ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และคลองทหารเรือหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ลอยทง3

สำหรับกิจกรรมประเพณีลอยกระทงปีนี้ เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้เชิญหลายหน่วยงานให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น จังหวัดสมุทรสาคร, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร, YEC, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด, สถานศึกษาต่างๆ และองค์กรเอกชน เพื่อให้งานนั้นมีความสมบูรณ์แบบและคึกคักมากขึ้น

ลอยทง2

ด้านปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ปีนี้อยากเน้นให้ความสำคัญเรื่องการประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ โดยอยากให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และชุมชน สมัครเข้าประกวดประดิษฐ์กระทง ซึ่งกิจกรรมนี้จะส่งเสริมในเรื่องความสามัคคีร่วมมือร่วมแรงกันและส่งเสริมทางด้านประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ลอยทง4

นอกจากนี้การประกวดนางนพมาศในปีนี้ จะแตกต่างจากปีที่แล้วที่จำกัดหญิงสาวที่สมัครเข้าประกวดจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสมุทรสาคร แต่ปีนี้เทศบาลนครสมุทรสาคร จะเปิดรับสมัครแบบโอเพ่น หญิงสาวจากทั่วประเทศสามารถเข้ามาสมัครได้  องค์กรใดหรือหญิงสาวคนใดสนใจต้องการส่งเข้าประกวด สามารถติดต่อเข้าสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ซึ่งผู้ชนะเลิศบนเวทีนี้ จะได้รับรางวัลเงินสดจำนวน 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ลอยทง5

ลอยทง6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว