ลดฝุ่นละออง

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

footer_master

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นายสมคิด  จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  ประชาสัมพันธ์จังหวัด  ผู้บริหารท้องถิ่น ได้เดินทางมาที่บริเวณหน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เพื่อดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำโดยมีการเตรียมรถบรรทุกน้ำจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 7 คัน ซึ่งแต่ละคันก็จุน้ำได้ถึง 10,000 – 12,000 ลิตร และเครื่องฉีดพ่นน้ำอีก 2 เครื่อง มาฉีดในบริเวณดังกล่าวเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองจากนั้นจะมีการเคลื่อนที่ไปฉีดพ่นตามจุดต่างๆบนถนนพระราม 2 รวมทั้งถนนที่เชื่อมต่อ       ซึ่งการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในตอนนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้เพิ่มมาตรการขึ้นโดยได้สั่งการให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการล้างถนนอย่างต่อเนื่อง และขอให้ชะลอการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 อีกด้วย ส่วนแผนเพิ่มเติมนั้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้ทำเรื่องเพื่อขอฝนหลวงมาเข้ามาในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาอีกทางหนึ่งด้วย

                                                 

 

footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว