ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

 


tp-รพ1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลจตุรทิศ ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งคณะนี้นำโดยนางสาวเรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว, โรงพยาบาลกระทุ่มแบน, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลจตุรทิศ และคณะแพทย์ พยาบาล ร่วมในการให้ข้อมูล โดยมีการนำเสนอภาพรวมของระบบสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรสาคร ภาพรวมของระบบบริการสุขภาพตามแนวโรงพยาบาลจตุรทิศ

ด้านนางสาวเรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นย้ำให้ที่ประชุมในวันนี้ทราบถึงแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ว่าอยากให้ทุกโรงพยาบาลที่ได้เข้าร่วมครั้งนี้ได้ยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาล หาทางลดความแออัด ที่สำคัญต้องให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่ดี ทั่วถึง ไม่ต้องคอยนาน โดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมและยินดีที่จะให้การสนับสนุนการทำงาน ซึ่งหลังจากตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมุทรสาครแล้ว ทางคณะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนครท่าฉลอมและโรงพยาบาลกระทุ่มแบนต่อด้วย

 

tp-รพ2 tp-รพ3 tp-รพ4 tp-รพ5

 

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว