ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยวันแรก

AD WEB NET 2

 

tp-รายได้น้อย1

นี่เป็นบรรยากาศการขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบสอง ที่ธนาคาร ธ.ก.ส.สมุทรสาคร ซึ่งเนืองแน่นตั้งแต่ที่ธนาคารยังไม่เปิดทำการ โดยธนาคาร ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่คอยตรวจรับเอกสาร และดำเนินการขั้นตอนต่างๆไว้ทั้งหมด 4 จุด ทั้งด้านนอกและด้านในธนาคารโดยก่อนหน้าที่จะถึงวันนี้ทางธนาคารก็ได้มีการวางแผนและซักซ้อมการดำเนินงาน เผื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไว้แล้ว โดยทางผู้อำนวยการธนาคารมั่นใจว่า จะมีประชาชนมารับสิทธิ์ในรอบนี้มากกว่ารอบแรกอย่างน้อย 2 เท่าตัว เพราะรอบแรกยังมีประชาชนหลายคนยังไม่เข้าใจถึงการรับสิทธิ์ แต่เมื่อเห็นคนอื่นๆได้รับสิทธิ์จริงในรอบที่แล้ว ก็ตั้งใจจะมาขอรับสิทธิ์ในรอบสองนี้

สำหรับการลงทะเบียนนั้น นอกจากธนาคาร ธ.ก.ส.แล้ว ยังสามารถลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินทุกสาขา ซึ่งวันนี้ในทุกสาขาที่เปิดรับขึ้นทะเบียนก็แน่นขนัดไปด้วยประชาชน รวมทั้งที่หน้าสำนักงานคลังจังหวัดด้วย ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยได้ นอกจากนั้น ยังมีที่เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แต่ละธนาคารไปตั้งจุดบริการการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบนี้จะเปิดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ประชาชนสามารถมาลงทะเบียนได้ทุกวันในวันและเวลาทำการของธนาคาร มาก่อนมาหลังได้สิทธิ์เท่ากัน ไม่มีการจำกัดจำนวน เพราะการรับสิทธิ์นั้นจะพิจารณาจากคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้คือ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทในปี 2559, มีเงินฝากไม่เกิน 1 แสนบาท, มีที่อยู่อาศัย บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮาส์ไม่เกิน 25 ตารางวา, ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร กรณีที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน 10 ไร่ และเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรไม่เกิน 1 ไร่ ส่วนเอกสารสำคัญที่จะต้องนำมาด้วยคือบัตรประชาชนที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ด

 

tp-รายได้น้อย3 tp-รายได้น้อย2

เอเชีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว