ร.ร.ดอกลำดวน-อนามัยบ้านขอม

 vk เปิด ร.ร. ดอกลำดวน 5

ที่สถานีอนามัยบ้านขอม  นายโชติพัฒน์  สิชฌรังษี  นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร  รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนดอกลำดวน  “ศูนย์การเรียนรู้คู่สุขภาพ  ผู้สูงวัย”  ตำบลโคกขาม  พร้อมทั้งมีร้อยตรีประพันธ์  ถึกสกุล  ปลัดอาวุโส  ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัด  สาธารณสุขอำเภอ  นายอนุสรณ์  สุขรุ่งเรือง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม  และเจ้าหน้าที่อสม. พร้อมด้วยเหล่านักเรียนผู้สูงวัยเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 vk เปิด ร.ร. ดอกลำดวน 2

 vk เปิด ร.ร. ดอกลำดวน 3

ในช่วงแรกพระครูสาครธรรมโสภณ  เจ้าอาวาสวัดบ้านขอม  ได้มาเทศนาสอนธรรมให้แก่เหล่าผู้สูงวัย  จากนั้นเจิมป้ายเปิดโรงเรียนดอกลำดวนเพื่อความเป็นสิริมงคล  และประธานในพิธีก็ได้ทำการเปิดงานอย่างเป็นทางการ  พร้อมทั้งปลูกต้นดอกลำดวน  เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์เรียนรู้คู่สุขภาพ ผู้สูงวัยด้วย 

 vk เปิด ร.ร. ดอกลำดวน 4

ต่อจากนั้นผู้สูงอายุและน้องๆเด็กนักเรียนก็ได้ร่วมกันแสดงการเต้น T26 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกพลังของผู้สูงอายุและรอยยิ้มจากผู้ชมได้ดีทีเดียว  ผู้สูงอายุต่างแต่งกายด้วยชุดนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ และมีใบหน้าที่สดใส  มีรอยยิ้มที่มีความสุข

 vk เปิด ร.ร. ดอกลำดวน 1

 สำหรับโรงเรียนดอกลำดวนแห่งนี้  จะเน้นไปที่กิจกรรมด้านสุขภาพ  การพัฒนาทักษะการดูแลตนเอง  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการล้ม  ป้องกันสมองเสื่อม  ป้องกันโรคซึมเศร้า  โดยโรงเรียนดอกลำดวนจะช่วยดูแลและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี  พึ่งพาตนเองได้  พึ่งพาผู้อื่นให้น้อยที่สุด  เป็นเพื่อนพูดคุยยามลูกหลานของผู้สูงอายุต้องออกไปทำงาน  ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านี้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว