ร้องถนนสร้างนาน

AD WEB NET แก้ไข 14-6-60

 

ถนน1

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงไปที่ถนนสายวัดเจษฎาราม – สารินโคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า สุดจะทนกับสภาพถนนที่ก่อสร้างมานานกว่า 2 ปีแล้ว แต่ยังไม่เสร็จสิ้นเสียที ทำให้ชาวบ้านและผู้ที่สัญจรไปมาเกิดความเดือดร้อน
โดยสภาพของถนนนั้น พบว่าหลังจากที่ผ่านมานานกว่า 2 ปีแล้ว การดำเนินโครงการก่อสร้างยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร ถนนยังเป็นลูกรังสีแดง มีฝุ่นละอองจำนวนมาก จนชาวบ้านต้องเอาน้ำมาราดเพื่อที่เวลารถยนต์วิ่งผ่าน จะช่วยลดปริมาณฝุ่นลงได้บ้าง ส่วนสะพานได้ถูกทุบราวสะพานออกไปแล้ว แต่ยังไม่มีการก่อสร้างใหม่ และถนนบางช่วงก็เป็นหลุมเป็นบ่อ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ปลูกบ้านเรือนสองข้างทาง รวมถึงผู้ที่ต้องเดินทางสัญจรด้วยเส้นทางดังกล่าวเป็นอย่างมาก จนชาวบ้านทนไม่ไหวต้องออกมาติดป้ายร้องเรียนความเดือดร้อน ซึ่งก็มีทั้งป้ายขอให้สื่อมวลชนจากช่องต่างๆ เข้ามาเป็นสื่อกลางสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงมา หรือขอให้กรมทางหลวง ลงมาดูปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน เป็นต้น
สำหรับถนนสาย สค. 5031 แยก ทช.สค.2004 บ.เจษฎาวิถี อ.เมือง สมุทรสาคร เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง เส้นทางหลังวัดเจษฎาราม ไปหมู่บ้านสาริน และ วัดโคกขาม มีระยะทางความยาวโดยรวม 10 กิโลเมตร กับอีก 160 เมตร มีลักษณะของการก่อสร้างเป็นแบบ ถนนผิวทางชนิดแอลฟัสติกส์ คอนกรีต ขนาด 2 – 6 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.00 – 3.50 เมตร พร้อมทางเท้าในเขตชุมชน กว้าง 1.75 – 2.50 เมตร ไหล่ทางนอกชุมชน ระบบระบายน้ำ ระบบอำนวยความปลอดภัยการจราจร และระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางแยก ขยายสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสนามไชย คลองหลวงและคลองธรรมชาติต่างๆ จำนวน 16 สะพาน โดยในการก่อสร้างถนนเส้นนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 373 ล้านบาท เริ่มดำเนินโครงการ 20 เม.ย.58 สิ้นสุดสัญญา 6 ส.ค.60 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 840 วัน

ถนน2
โดยทางด้านนายเอนก พ่วงสุข วิศวกรโครงการฯ บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวในเบื้องต้นว่า ถนนเส้นนี้ที่มีความล่าช้าเนื่องจากเกิดปัญหาในเรื่องของเขตทาง ซึ่งตอนแรกที่มีการก่อสร้างนั้น ก็ต้องให้ทางการไฟฟ้า และประปาส่วนภูมิภาค กับ ประปาหมู่บ้านมาทำการรื้อถอนเสาไฟ และ ย้ายท่อประปาออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แต่ปรากฏว่า ทางหน่วยงานที่ต้องทำการย้ายอุปกรณ์ขอให้มีการชี้เขตตรงขอบทางที่ชัดเจน จึงต้องให้ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครมาทำการรังวัดเพื่อชี้เขตทางก่อน ซึ่งขณะนี้การทำรังวัดชี้เขตทางได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และทางการไฟฟ้า รวมถึง การประปา ตลอดจนหน่วยงานที่ต้องทำการย้ายสายไฟต่างๆ ก็จะรีบเข้ามาดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่ก็ต้องรองบประมาณด้วย จึงทำให้การทำงานของผู้ดำเนินการก่อสร้างถนนนั้นล่าช้า และต้องขอขยายระยะเวลาออกไปจากเดิมอีก ซึ่งก็วอนให้ชาวบ้านเข้าใจในความจำเป็นที่เกิดขึ้น ซึ่งทางผู้รับเหมาจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างเร็วที่สุด โดยจะดำเนินการเป็นช่วงๆ ซึ่งช่วงไหนที่ดำเนินการได้ก็จะทำไปก่อน ส่วนช่วงที่มีปัญหาก็ค่อยมาดำเนินการทีหลัง
ขณะที่ทางชาวบ้านก็บอกว่า ถนนเส้นนี้สร้างมานานแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จก่อให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ชาวบ้านที่ต้องทำมาค้าขายสองข้างทางก็แทบจะทำอะไรไม่ได้เลย เพราะฝุ่นควัน และละอองจากเศษวัสดุในการก่อสร้างฟุ้งเข้ามาเกาะติดสิ่งของภายในร้าน ส่วนคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนก็ต้องทนกับกลิ่นและฝุ่นละอองที่ทำลายสุขภาพ ซึ่งก็ไม่ต่างจากผู้ใช้รถใช้ถนน นอกจากจะต้องทนกับฝุ่นละอองขณะขับขี่ผ่านแล้ว จากสภาพถนนที่ย่ำแย่นี้ ก็ทำให้ช่วงล่างของรถพังไปตามๆ กัน ดังนั้นจึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว../

 

สุเมธ /ภาพ/ข่าว