ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

AD WEB CCTV

fm - จิตอาสา1

ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรสาคร กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร  ได้โครงการร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์    เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยจัดการฝึกทำดอกไม้จันทน์ ( ดอกดารารัตน์ )  ให้กับตัวแทนแต่ละชุมชนในเขตอำเภอเมือง  เพื่อฝึกและนำความรู้ไปต่อยอดฝึกฝนให้กับประชาชนของแต่ละชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯด้วยตนเอง

fm - จิตอาสา2

สำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงความอาลัยถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำไปรวมกับจังหวัดสมุทรสาครต่อไปfm - จิตอาสา3

fm - จิตอาสา4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว