ร่วมทำดอกไม้จันทน์

AD WEB NET 20-5-60

 

พี่เมธ ทำดอกไม้จันทน์ 1

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายเรียน หงส์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ประจำปี2560 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกพร้อมประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกเข้าร่วม

พี่เมธ ทำดอกไม้จันทน์ 2

โดย นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกกล่าวว่า ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ในการจัดทำดอกไม้จันทน์ มีส่วนร่วมและสร้างความภาคภูมิใจในการจัดทำด้วยใจและด้วยฝีมือของตนเองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พี่เมธ ทำดอกไม้จันทน์ 3

สุเมธ/ภาพ/ข่าว