รายงานยอดอุบัติเหตุสงกรานต์

AD WEB CCTV

fm - สรุปยอด1

เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี  จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกับภูมิลำเนา เพื่อเยี่ยมญาติ  และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ    ทำให้มีปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงสายต่างๆเพิ่มขึ้นจำนวนมาก  และอาจเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ  โดยสาเหตุการเสียชีวิตและบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดจากการขับขี่ยานพาหนะด้วยความประมาท   เมาสุราขณะขับขี่  การไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์   การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด  ดังนั้นการเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสมุทรสาคร  จึงได้บูรณาการหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560   ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน2560

fm - สรุปยอด3

และสำหรับยอดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันนี้ ยอดของวันที่ 14  เมษายน สมุทรสาคร  มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 13  ครั้ง บาดเจ็บ 15 ราย มีผู้เสียชีวิตเป็นชาย  1 ราสาเหตุมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ขณะเมาสุราและไม่สวมหมวกนิรภัย                         ทั้งนี้รวม 4  วัน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 36  ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 36  ราย มีผู้เสียชีวิตเป็นชาย 3 ราย

fm - สรุปยอด5

ทั้งนี้จึงได้ฝากเตือนให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง  และปฏิบัติตามกฎจราจรทุกครั้งที่ขับขี่  เพื่อที่จะได้ฉลองสงกรานต์กันได้อย่างมีความสุข

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว