รับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-จิตอาสา1

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สำหรับการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้แบ่งเป็น 8 งานจิตอาสา ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง ส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า 7 ขวบต้องนำสูติบัตรหรือทะเบียนมาประกอบการสมัคร

สำหรับผู้สมัครเดิมที่เป็นจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ และมีความประสงค์จะสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจจะได้รับสิ่งของพระราชทานได้แก่ บัตรประจำตัวจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ ที่จะแบ่งสีตามประเภทงาน และปลอกแขน ส่วนผู้สมัครใหม่ ก็จะได้สิ่งของพระราชทานเช่นเดียวกัน ได้แก่ บัตรประจำตัวจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ ที่จะแบ่งสีตามประเภทงาน และ เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ และปลอกแขน  ส่วนวันที่รับสิ่งของพระราชทาน สามารถ รับสิ่งของพระราชทานได้ระหว่างวันที่ 7 – 12 ตุลาคม 2560 โดยรับพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อำเภอที่ได้ลงทะเบียนไว้

สำหรับห้วงเวลาการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อยู่ระหว่างวันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2560 หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1510 และ 1511 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ นอกเวลาราชการติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1548  ผู้ที่จะสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ สมัครได้ในวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

tp-จิตอาสา2 tp-จิตอาสา3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว