รับมอบอาคาร

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

s-รับมอบอาคาร-01

ที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร คุณหญิงสุภัจฉรีย์ ภิรมย์ภักดี พร้อมนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี  ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบอาคารระบบประปาแม่น้ำ อาคารมูลนิธิจำนง ภิรมย์ภักดี โดยมีนายแพทย์อภิชาติ เจริญธรรมสุขใจ รองผู้อำนวยการด้านตติยภูมิ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมีนายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายกอบต.ท่าทราย และแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ร่วมในพิธี

โดยทางด้านนายแพทย์อภิชาติ เจริญธรรมสุขใจ รองผู้อำนวยการด้านตติยภูมิ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน กล่าวว่า โรงพยาบาลกระทุ่มแบนเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก(M๑) ตามกรอบกระทรวงสาธารณสุขจำนวน250เตียง ซึ่งดูแลประชาชนในพื้นที่รวมทั้งผู้ประกันตนและแรงงานข้ามชาติรวมประมาณ420,000คน โดยโรงพยาบาลฯมีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดอาทิเช่นศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ การผ่าตัดคลอด เป็นศูนย์รับส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลใกล้เคียง มีอัตราครองเตียง 90.56% ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ไส้ติ่งอักเสบและอุบัติเหตุ โดยจำนวนผู้รับบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และมีผู้ป่วยโรคไตเข้ารับบริการมากขึ้น โดยทางโรงพยาบาลฯยังไม่มีโรงเรือนเครื่องกรองน้ำสะอาดขนาดใหญ่ในการรองรับให้บริการผู้ป่วยโรคไตที่นับวันจะเข้ามารับบริการมากขึ้นและการรักษาด้วยวิธีการฟอกไตต้องใช้น้ำสะอาดเป็นปริมาณมหาศาล ทางโรงพยาบาลฯจึงได้ประสานไปยัง พระญาณวิกรม(หลวงพี่อุเทน) เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ เพื่อให้ท่านช่วย ซึ่งพระญาณวิกรม ได้เล็งเห็นจำเป็นในเรื่องดังกล่าวจึงได้บอกบุญไปยังผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมบริจาคปัจจัยมูลค่าประมาณ2ล้านบาทมาสร้างอาคารระบบประปาแม่น้ำ เพื่อโรงพยาบาลจะได้มีระบบน้ำสะอาดที่จะเกิดประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล สามารถช่วยเหลือประชาชนทั้งในอำเภอกระทุ่มแบนและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาก.

 

s-รับมอบอาคาร-02 s-รับมอบอาคาร-03  s-รับมอบอาคาร-05 s-รับมอบอาคาร-06

สุเมธ /ภาพ/ข่าว