รับมอบหมวกนิรภัย

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - หมวก1

ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 หน้าศูนย์ดำรงธรรมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รับมอบหมวกนิรภัยจำนวน 100 ใบ จากนายองอาจ ฉัตรวรชัย  ผู้จัดการบริษัท เอส.วาย.เค.ออโต้พาร์ต อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต จำกัด เพื่อนำไปมอบต่อแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ยังขาดแคลนหมวกนิรภัย เน้นความปลอดภัยและขับขี่ถูกกฎหมายจราจร

fm - หมวก2

สำหรับหมวกนิรภัยทั้งหมดนี้ จะนำไปแจกจ่ายให้แก่นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ เพื่อได้ร่วมสนับสนุนมาตรการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรม  ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างปลูกฝังวินัยจราจร  เพื่อรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สวมหมวกนิรภัย 100% อันเป็นการลดความเสียหายต่อชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวัน  เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับการปลูกฝังพฤติกรรม และสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของตนเองบนท้องถนน เพียงแค่สวมหมวกนิรภัย

fm - หมวก3

fm - หมวก4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว