รับฟังความเดือดร้อนชาวประมง

tp-ประมง1

นายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิกชาวประมง 22 จังหวัดติดชายทะเล กว่า 1,250 คน เข้าร่วมประชุมที่ตลาดทะเลไทย  เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน

สำหรับประเด็นข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่จะนำเสนอขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา ประกอบไปด้วย 7 ประเด็นปัญหา ได้แก่ 1. เรือประมงที่ตกสำรวจที่ไม่สามารถออกทำการประมงได้  2. เรือที่ไม่มีใบอนุญาตทำการประมง   3.เรือที่ถูกล็อคพังงา  4.เรื่องกฎหมาย พรก.ประมง  ระเบียบ ประกาศที่เป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพฯ  5.เรื่องแรงงานต่างด้าวที่ไม่สามารถทำบัตรใหม่ได้  6. เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งผู้ทำการในเรือที่ต้องมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถสำหรับเรือประมง พ.ศ.2559 (ใบนายท้าย อินเนียร์)  และ 7. เรื่องปลาเป็ด ปลาป่น อวนลาก  และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

ทั้งนี้ จากชาวประมงยังมีเสียงสะท้อนว่า อยากจะขายเรือประมงก็ไม่สามารถขายได้ เพราะไม่อนุญาตให้ทำการโอนใบอนุญาตได้  อีกหนึ่งกรณีจากผู้ประกอบกิจการต่อเนื่องจากประมงขอให้ยืดหยุ่นการปรับหรือการลงโทษ อาทิ การเข้าตรวจแรงงานต่างด้าวที่ในสถานประกอบกิจการต่อเนื่องประมง พบแรงงานต่างด่าวผิด 1 คน ก็ถูกปรับ 400,000 บาท และปิดโรงงาน 10 วัน หากถูกครั้งที่ 2 ก็สั่งให้ปิดโรงงานไปเลย  ผู้ประกอบกิจการได้ร้องขอความเห็นใจเพราะสถานประกอบการเองก็พยายามทำให้ถูกต้องให้ได้มากที่สุด จึงขอความเห็นใจในเรื่องนี้ด้วย

tp-ประมง2 tp-ประมง3

   เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว