รับฟังความคิดเห็นหอชมเมือง ท่าฉลอม

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

 

 

tp-หอ1

 

เมื่อเวลา 17.30น. ของวันที่ 14 มกราคม ที่สถานีอนามัยท่าฉลอม ต.ท่าฉลอม ได้มีการประชุมเสนอความคิดเห็น การก่อสร้างหอชมเมืองสมุทรสาครฝั่งท่าฉลอม ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลนครสมุทรสาคร อบจ.สมุทรสาคร บริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมืองฯ และกรมโยธาธิการและฝังเมือง สำหรับการจัดเวทีในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะชาวท่าฉลอมว่าเห็นด้วยหรือไม่หากมีการก่อสร้างจริง ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นครั้งแรก  เพื่อดูทิศทาง ดูความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การสร้าง ซึ่งเมื่อเย็นวานนี้ก็มีหลายคนที่สนใจเรื่องนี้ไปร่วมรับฟัง ส่วนใหญ่นั้นก็ไม่ได้ค้านและเห็นด้วย แต่ยังไม่เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะบางคนก็อาจยังไม่ชอบแบบ หรือทำเลในการสร้าง บางคนก็มองว่าการสร้างนั้นจะได้ประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่ รวมทั้งยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ผ่านมาในคอมเม้นต์เพจมหาชัยเคเบิลทีวีกันค่อนข้างมากว่าอยากให้ใช้งบตัวนี้ไปทำอย่างอื่นน่าจะดีกว่า

ซึ่งในเรื่องนี้ ทางนายอุดม ไกรวัตนุสสร์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยดึงงบตัวนี้เข้ามาให้กับสมุทรสาคร ได้ชี้แจงว่า งบ 180 ล้านบาทนั้น ไม่ใช่งบของ อบจ.สมุทรสาคร แต่เป็นงบของกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งหมด และเป็นงบที่มีข้อจำกัดในการใช้ว่าจะต้องนำไปทำงานในเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ จะไปใช้ในเรื่องอื่นไม่ได้ เพราะเป็นงบคนละตัวกัน และเหตุผลที่อยากนำงบตัวนี้มาสร้างเป็นหอชมเมือง ก็เพราะว่า ตอนนี้นโยบายต่างๆก็มุ่งที่อยากจะให้เกิดการท่องเที่ยว หวังให้การท่องเที่ยวมาช่วยเรื่องเศรษฐกิจ และคิดว่าการสร้างหอชมเมืองในตำบลท่าฉลอมน่าจะทำให้เห็นผลตรงนี้ได้ เพราะจะมีการเชื่อมโยงกับโครงการอื่นที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งเรื่องโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งท่าฉลอม การทำสตรีมอาร์ท ที่ได้ลงบันทึกความร่วมมือกันไปแล้ว เรื่องของถนนเฉลิมพระเกียรติที่มุ่งตรงมาจุดที่จะสร้าง และท่าฉลอมก็เป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก  และยังมีชาวต่างชาติด้วย ซึ่งการท่องเที่ยวในท่าฉลอม เป็นการท่องเที่ยวแบบชมวิถีชีวิตชุมชนอยู่แล้ว หากข้ามจากฝั่งมหาชัย มาท่าเรือ เดินในชุมชน ไม่นานก็จะถึงหอชมเมือง และระยะความสูงของหอชมเมือง 60 เมตรนี้ ก็ไม่เตี้ยหรือสูงเกินไป เป็นระยะที่มองออกไปได้ถึงปากอ่าว ซึ่งการสร้างหอชมเมือง ไม่ใช่การสร้างขึ้นมาแล้วจบเลย แต่จะต้องมีการดูแลกันในระยะยาว มีการจัดเป็นกิจกรรมตามเทศกาล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการจัดงานต่างๆเข้าไปได้ และเมื่อสร้างแล้วก็จะอยู่กับสมุทรสาครไปตลอด ส่วนรูปแบบที่มีผู้คนถามว่า ทำไมไม่รับฟังความเห็นก่อนที่จะออกแบบ ซึ่งตรงนี้ได้มีการอธิบายว่า นี่ยังไม่ใช่แบบจริง แต่การจัดเวทีรับฟังความเห็นจำเป็นต้องมีการออกแบบออกมาคร่าวๆเพื่อเป็นตุ๊กตา ซึ่งทุกคนสามารถเสนอแนะความเห็นได้ ว่าจะเอาแบบไหน ตัดอะไร หรือเพิ่มอะไรเข้าไป โดยผู้ออกแบบก็คือกรมโยธาธิการและผังเมือง และคาดว่าหากหอชมเมืองหากสร้างเสร็จ ประโยชน์ในพื้นที่ต้องมีแน่นอน ส่วนการรับฟังความเห็นที่เพิ่งผ่านไปนั้น ไม่ใช่เวทีที่นำไปสู่การสรุปผล เพราะยังต้องมีการรับฟังความเห็นเพิ่มเติม การเสนอแบบที่เอาความคิดเห็นครั้งแรกไปปรับปรุง แต่จะได้สร้าง หรือไม่ ก็อยู่ที่ประชาชนในพื้นที่ แต่ถ้าประชาชนไม่เอา ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ส่วนเรื่องการดูแลบ้านเมือง การบริหารจัดการเรื่องอื่นนั้น โดยทั่วไปจะมีงบประมาณเฉพาะรองรับอยู่แล้ว

 

 

tp-หอ3 tp-หอ4 tp-หอ5

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว