รับฟังความคิดเห็นชาวประมง

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

สมาคมประมง

เมื่อช่วงเช้า ของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  ที่ห้องประชุมสมาคมการประมงสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  นางเพชรรัตน์  สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นชาวประมงต่อร่าง พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ โดยยึดวิถีแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง ร่วมพัฒนา ซึ่งมีนายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และชาวประมง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับ  การประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นชาวประมงต่อร่าง พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ ได้มีการแบ่งออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดทั่วไป  หมวดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ  หมวดมาตรการการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ หมวดการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับ หมวดกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ และหมวดบทกำหนดโทษ

ด้าน นายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้เสนอขอให้กฎหายต้องชัดเจน เพราะพี่น้องชาวประมงไม่ได้มีความรู้มากเท่าไหร่ โดยได้มีการยกตัวอย่าง เช่น นายจ้างให้หัวหน้าคนงานหาลูกจ้างมาทำงานแต่นายจ้างไม่รู้วิธีการชักชวนของหัวหน้าคนงานว่าไปหรอกลวงมาลงเรือหรือป่าว ถ้าเป็นแบบนี้จะทำอย่างไร  หรือ นายจ้างจ่ายเงินล่วงหน้าก่อนเรือจะออกทำการประมง แล้วลูกจ้างออกเรือแล้วแต่ไม่ทำงาน พอนายจ้างพูดเสียง ก็เข้าข่ายบังคับใช้แรงงานอีก ถ้าเป็นแบบนี้จะทำอย่างไร ทั้งนี้ก็ขอให้ออกกฎหมายมาขอให้มีความชัดเจนให้มากที่สุด

 

สมาคมประมง2 สมาคมประมง3