รับฟังความคิดเห็นก่อสร้างถนน

AD WEB NET 2 tp-รับฟังความเห็น4

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2  ปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบถนนตัดผ่านทางรถไฟคอกกระบือ ได้จัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์  โดยมีผู้แทนกรมทางหลวง ผู้จัดการโครงการ วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการเข้าร่วมรับฟัง ซึ่งถนนสายนี้ ก็คือถนนที่จะเชื่อมมาจากถนนพระรามสอง ในซอยโรงแรมสวัสดี ข้ามทางรถไฟ ไปออกบริเวณหน้าโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้สำรวจออกแบบถนนสายนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการชนกันระหว่างรถยนต์กับรถไฟ โดยโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เชื่อมต่อจากสะพานที่ข้ามทางรถไฟซึ่งโครงการนั้นออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ส่วนโครงการนี้จะเป็นโครงการขยายทางในส่วนต้นและส่วนปลายที่ต่อจากสะพาน โดยการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น ชาวบ้านอยากให้ขยายทางให้มีความกว้างเท่ากับตัวสะพาน รูปแบบของถนนที่ออกแบบมาตอนนี้จึงเป็นถนน 4 ช่องจราจร ที่มีความกว้างถนน 25 เมตร มีฟุตบาททางเดินด้านข้าง ข้างล่ะ 2.75 เมตร บางช่วงถนนจึงอาจต้องมีการเจรจากับเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเพื่อขอพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งการดำเนินขั้นต้นใน 4 เดือนแรกจะต้องสำรวจความต้องการ ความคิดเห็นจากคนในพื้นที่ และนำความคิดเห็นนั้นๆมาปรับปรุงทางที่จะสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด หลังจากนั้น จึงนำบทสรุปที่ได้ส่งให้ทางกรมพิจารณาในการอนุมัติงบประมาณ

 

tp-รับฟังความเห็น5 tp-รับฟังความเห็น6

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว