รัฐไม่เปิดจดทะเบียนแรงงาน ไม่ส่งผลถึงห้องเย็น

AD WEB NET 2

 

tp-แช่แข็ง1 tp-แช่แข็ง2

นางอำไพ หาญไกรวิไลย์  กรรมการที่ปรึกษาสมาคมแช่เยือกแข็งไทย ชี้แจงถึงกรณีที่รัฐบาลจะไม่เปิดจดทะเบียนแรงงานรอบใหม่นั้น ว่าจะไม่ค่อยมีผลต่อกิจการห้องเย็นเท่าไหร่นัก เพราะตอนนี้วัตถุดิบต่างๆก็น้อยลงไปกว่าครึ่ง กุ้ง จาก 6 แสนก็เหลือประมาณ2แสนกว่า ส่วนหมึกและปลาก็หายไปเกินครึ่ง จึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานมากเท่าใดนัก

แต่ที่จะกระทบแน่ๆคือวัตถุดิบที่น้อยลง เพราะกฎหมายเงื่อนไขต่างๆที่ทำให้เรือประมงต้องหยุดทำการไปหลายลำ วัตถุดิบที่หาได้จึงน้อยลงตามไปด้วย ซึ่งหากพูดไปก็เหมือนเป็นผลกระทบแบบลูกโซ่ และก็อยากให้ภาครัฐเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานรอบใหม่ เพราะหากมีแรงงานพอ เรือประมงก็ไม่ขาดแคลนแรงงาน เรือก็จะออกทำการได้ วัตถุดิบก็จะมีเข้ามามากขึ้น ส่งผลให้กิจการแปรรูปสัตว์น้ำดีขึ้นตามไปด้วย

tp-แช่แข็ง3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว