รักษ์สุขภาพ

tp-ประชุมงานรักษ์สุขภาพ1

ณ ที่ทำการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นำโดย นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมการเตรียมจัดงานมหกรรมรักษ์สุขภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และโรงยาบาลกระทุ่มแบนเข้าร่วมในการประชุม

ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือการหารือการจัดงานมหกรรมรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 9 ซึ่งจะมีการจัดงานขึ้นในวันที่ 25-27 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การบริการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน ปีนี้จะเน้นในเรื่องการคัดกรองผู้สูงอายุ โดยจะให้อสม.แต่ละตำบลเข้ามาช่วยในการคัดกรองผู้สูงอายุ เพราะบางคนไม่ทราบว่าตนเองป่วยหรือมีโรคอะไรแทรกซ้อนหรือไม่ จึงอยากให้ได้รับการคัดกรองให้ทั่วถึงจะได้รักษาได้อย่างตรงจุด

 

tp-ประชุมงานรักษ์สุขภาพ2

สำหรับภารกิจของแต่ละโรงพยาบาลจะมีลักษณะเหมือนกับทุกๆปี อย่างเช่น โรงพยาบาลสมุทรสาคร จะรับผิดชอบเรื่องการบริจาคโลหิต ทันตกรรม นวด กิจกรรมบนเวที การลงทะเบียน โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จะให้บริการฝังเข็ม นิทรรศการให้ความรู้ ทันตกรรม ตรวจมวลกระดูก น้ำสมุนไพร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จะเน้นเรื่องการตรวจตา ฝังเข็ม

พื้นที่จัดงานจะใช้อาคารหลังคาโค้งกับริมเขื่อน แต่การรับบริจาคโลหิตจะกลับมาใช้บริเวณหลังคาโค้งเหมือนเดิม เพราะเมื่อปีที่แล้วที่ได้เปลี่ยนสถานที่ไปใช้ในห้องประชุมข้างศาลปรากฏว่าได้ยอดการรับบริจาคน้อยลง เพราะคนไม่เห็นไม่มีแรงจูงใจ จึงกลับมาใช้สถานที่เดิม ส่วนเวลาในการรับบริจาคจะทำตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง ส่วนการบริการด้านอื่นๆจะปิดรับลงทะเบียนในเวลาบ่ายสองโมง และทีมแพทย์จะให้บริการจนกว่าผู้ที่ลงทะเบียนจะหมด

tp-ประชุมงานรักษ์สุขภาพ3

                       เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว