รักษ์ทะเล

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

 

 

tp-รักทะเล1

 

เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะในทะเล ของสมาคมการประมงสมุทรสาคร ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณท่าเทียบเรือด้านหน้าพระอนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดศรีสุทธาราม หมู่ที่ 2 ต.บางหญ้าแพรก โดยมีนายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมการประมงสมุทรสาคร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญก็คือพี่น้องชาวประมงของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมกันนำเรือประมงทั้งเรือประมงพื้นบ้าน และเรือประมงพาณิชย์ เก็บขยะในทะเลเข้าฝั่งมาในวันนี้ เพื่อให้เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกนำไปกำจัดตามขั้นตอนกระบวนการ โดยก่อนที่จะนำขยะขึ้นฝั่งนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็ได้รับมอบแม่พันธุ์ปูม้าปูไข่นอกกระดอง จากนายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ เพื่อส่งมอบต่อให้กับนายกฤตกร แซ่เอี๊ยบ นายธนาคารปูไข่นอกกระดองของจังหวัดสมุทรสาคร นำไปเพาะพันธุ์ให้ได้ลูกปูม้าเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยภูมิปัญญาของพี่น้องชาวประมงต่อไป จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมในพิธีจึงได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ลูกกุ้ง จากกรมประมงลงสู่แม่น้ำท่าจีน และช่วยกันเก็บขยะต่อจากพี่น้องชาวประมงขึ้นมาบนฝั่งเพื่อนำไปกำจัดต่อไป

นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร กล่าวว่าชาวประมง ใช้แหล่งน้ำเป็นพื้นที่หลักในการประกอบอาชีพ มีทรัพยากรสัตว์น้ำเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต ในอดีตอ่าวมหาชัยเป็นแหล่งรวมสัตว์น้ำที่สมบูรณ์สมกับคำว่า “เมืองประมง” แต่ในปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของทุกสภาวะมีผลกระทบให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลง มลภาวะสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น ชาวประมงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ประกอบกับทางสมาคมฯ เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ ส่งเสริม และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ และการฟื้นฟูอ่าวไทยให้มีศักยภาพสูงสุดเพื่อการเจริญพันธุ์ของสัตว์น้ำ จึงพร้อมกันดำเนินกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเก็บขยะในทะเล พร้อมทั้งขอน้อมนำกิจกรรมนี้ถวายเป็นพระราชกุศล รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร

โดยขยะที่เก็บมาในวันนี้ก็ล้วนมาจากความร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องชาวประมงทั้งเรือเล็กและเรือใหญ่ที่ออกเรือไปทำมาหากินแล้วได้ช่วยกันเก็บขยะจากท้องทะเลขึ้นมากำจัดบนฝั่ง ซึ่งชาวประมงสมุทรสาครได้ทำมานาน 2 – 3 ปีแล้วและจะทำต่อเนื่องอย่างไม่มีวันหยุด ส่วนปริมาณขยะแต่ละวันนั้นก็มีอยู่เป็นจำนวนมาก หากนับรวมแล้วก็หลายตัน โดยขยะส่วนใหญ่มาจากการทิ้งของคนบนฝั่ง ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลอย่างยั่งยืน ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง และท้องทะเล เพื่อให้ความสวยงามของท้องทะเลไทยและทรัพยากรสัตว์น้ำคงอยู่ตลอดไป

 

tp-รักทะเล2 tp-รักทะเล3 tp-รักทะเล4 tp-รักทะเล5 tp-รักทะเล6

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว