ระดมกำลังเก็บผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนและคลองมหาชัย

AD-WEB-CCTV-6-12-61

ผักตบ1

เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อวางแผนการทำงานการจัดเก็บผักตบชวาโดยเครื่องแมคโครยืนโป๊ะ เรือผลักดันผักตบ ที่เข้าทำงานเพื่อจัดเก็บผักตบชวาในคลองมหาชัยและแม่น้ำท่าจีน เพื่อลดปัญหาผักตบชวาที่หนาแน่นและลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา

ผักตบ2

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาคร ได้วางแผนการจัดเก็บผักตบชวา แบ่งงานเป็น 2 ช่วง ได้แก่ การกำจัดผักตบชวาก้อนใหญ่ในแหล่งน้ำ และก้อนเล็กบริเวณริมตลิ่ง โดยจะเร่งดำเนินการจัดผักตบชวาในก้อนใหญ่ให้หมดเสียก่อน แล้วจึงจะระดมจิตอาสา มาช่วยกันในการจัดเก็บผักตกชวาก้อนเล็กที่อยู่ริมตลิ่ง  ซึ่งในวันนี้ทางจังหวัดสมุทรสาครได้นำเครื่องจักรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเพื่อกำจัดผักตบชวา ได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุน  แมคโครยืนโป๊ะ จำนวน 1 คัน และ เรือผลักดันผักตบชวา 1 ลำ เทศบาลนครสมุทรสาครสนับสนุนรถบรรทุกจำนวน 4 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้าย สนับสนุน  รถบรรทุก 2 คัน และชลประทาน สนับสนุนรถบรรทุก 1 คัน รวมแล้ว 7 คัน เครื่องจักรเหล่านี้ จะระดมตักผักตบชวาที่คลองมหาชัย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ส่งผลกระทบกับพี่น้อง ประชาชนในการสัญจรไปมา  ในส่วนของผักตบชวาที่ดำเนินการจัดเก็บขึ้นมาจากในคลอง ก็จะนำไปตากให้แห้ง ไว้ในพื้นที่ว่างในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ที่มีพื้นที่จำนวนประมาณ 19 ไร่ และจะนำ EM มาฉีดพ่นเพื่อเร่งในการย่อยสลายและกำจัดกลิ่น โดยในวัน พรุ่งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง จะส่งแมคโครยืนโป๊ะ จำนวน 1 คัน มาช่วยในการจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนอีกทางหนึ่ง

ผักตบ4

ผักตบ3

ผักตบ5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว