รองรับประชาชน

tp-ศาลเจ้าพ่อ1

ที่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือศรัทธาของชาวจังหวัดสมุทรสาคร และลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ก็ปรากฏว่าก่อนที่จะถึงวันไหว้เจ้า หรือวันตรุษจีนนั้น คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่ประจำศาลฯ ก็ได้ร่วมกันทำความสะอาดศาลเจ้าพร้อมกับมีการนำโต๊ะมาตั้ง เพื่อเตรียมรองรับสิ่งของที่ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนจะนำมาไหว้องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครตั้งแต่เที่ยงคืนนี้เป็นต้นไป

โดยในปีนี้ได้มีการเตรียมโต๊ะแดงไว้บริเวณด้านหน้าองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ส่วนบริเวณลานภายในศาลเจ้าฯ ก็จะเป็นโต๊ะแสตนเลสสีขาว ซึ่งในทุกๆ ปีนั้น จะมีประชาชนนำเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ ทั้ง เป็ด ไก่ เครื่องซาแซ ผลไม้ ขนมเข่ง ขนมเทียน และขนมมงคลนานาชนิด มากราบไหว้องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครอย่างล้นหลาม และแม้ปีนี้เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดี แต่ก็เชื่อได้ว่าความศรัทธาของประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นลูกหลานชาวจีนนั้นจะไม่ลดน้อยถอยลงไปอย่างแน่นอน     

tp-ศาลเจ้าพ่อ2 tp-ศาลเจ้าพ่อ3

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว