รวมพลังแห่งความภักดี-โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม

vk ถวายอาลัย-ท.วัดเจษ4

ที่โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม  (เชยวิทยาทาน)  นางกานต์หทัย  อู๋ทรัพย์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม  เป็นประธานนำเหล่าคณะครู  นักเรียน  ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดีที่ได้มีการจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้  โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม  ได้เป็นผู้กล่าวนำคำปฏิญาณตนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และคณะครูและนักเรียนกล่าวตาม  จากนั้นทุกคนจึงร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน  หลังจากนั้นยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที  และกราบถวายความอาลัยพร้อมกัน

vk ถวายอาลัย-ท.วัดเจษ2

vk ถวายอาลัย-ท.วัดเจษ1

หลังจากนั้นนายสุภาพ  แซ่เฮ้ง  นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศาลาลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมกับร่วมลงนามถวายความอาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง  ก็ได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยด้วย

vk ถวายอาลัย-ท.วัดเจษ3

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว