รมช.สาธารณสุข พบปะพี่น้อง อสม.จังหวัดสมุทรสาคร

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

รมช1แก้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา ที่โรงเรียนวัดคลองตันราษฎ์บำรุง  ต.เกษตรพัฒนา   อ.บ้านแพ้ว  ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางมาเพื่อพบปะพี่น้อง อสม.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและเยี่ยมเสริมพลัง อสม.ชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต  โดยมีนายสมคิด  จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   หัวหน้าส่วนราชการ  และพี่น้องเหล่า อสม.ทั้ง 3 อำเภอ ให้การต้อนรับ

รมช3

ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ อสม. เป็นหมอประจำบ้าน หากทุกๆชุมชน ทุกๆบ้าน มีหมอประจำบ้านที่มีความเข้มแข็งด้วยความรู้ที่ถูกต้อง จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง เนื่องด้วย อสม.เป็นจิตอาสาที่ทำหน้าที่พบปะประชาชน ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่  ทำงานเก็บข้อมูลและดูแลผู้ป่วย ผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือและ  ผู้พึ่งพิง ภายใต้ความสุขของคนทำงาน ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ อสม. และเครือข่าย

รมช4

อย่างไรก็ตาม รมช.สาธารณสุข ได้มอบนโยบายหลักแก่ อสม.จังหวัดสมุทรสาคร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพก่อนป่วย ทั้งด้านการรับประทานอาหารแบบมีคุณภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เน้นผัก ส่งเสริมการออกกำลังกายทุกช่วงวัย ทุกวิธี อย่างน้อยครั้งละ 30 นาที  สัปดาห์ละ 3 วัน  โดยมี อสม.เป็นแกนนำหลักในการชักชวนคนในตำบลชุมชน กันมาออกกำลังกายกันให้มากขึ้น

รมช5

รมช6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว