รพ.บ้านแพ้วฯ เชิญชวนร่วมปั่นไปเติมบุญ สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

แถลงข่าวปั่นเติมบุญ

นายเอกวิทย์ มีเพียร นายอำเภอบ้านแพ้ว พร้อมด้วย นายแพทย์พรเทพ   พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) นายทิษณุ เทวรักษ์ธนบดี  ผู้รับดำเนินโครงการ และ นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดโครงการปั่นไปเติมบุญ สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    ณ ห้องประชุมชั้น 5 โดยมีบรรดานักปั่น ผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ภาคเอกชน และกลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมรับฟัง

แถลงข่าวปั่นเติมบุญ4

นายเอกวิทย์ มีเพียร นายอำเภอบ้านแพ้ว เปิดเผยถึงที่มาของโครงการนี้ว่า   ด้วยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กําหนดจัดงานพิธีเปิดป้าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกราบบังคมทูลอัญเชิญ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวันที่ 17 ตุลาคม 2561  ดังนั้น คณะกรรมการจัดหาทุนจึงได้จัดให้มีกิจกรรม การขอรับบริจาคเงิน ประกอบไปด้วย กิจกรรม ปั่นไปเติมบุญ สมทบทุนเครื่องมือแพทย์ , กิจกรรม ทอล์คโชว์, กิจกรรม กระปุกออมทรัพย์ 10,000 กล่อง และ กิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคี 2561 กองละ 2561 บาท เพื่อหารายได้สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ และ มอบให้อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส ทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

แถลงข่าวปั่นเติมบุญ3

นายเอกวิทย์ฯ กล่าวเสริมอีกว่าโครงการนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของอําเภอบ้านแพ้วได้อีกด้วย โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุน  จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ชมรมจักรยานบ้านแพ้ว คณะกรรมการจัดหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว,มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว, ตลาดบ้านแพ้ว พลาซ่า,อําเภอบ้านแพ้ว,สภ.บ้านแพ้ว,รร.ไทยรัฐวิทยา 9 ,รร.อนุบาลบ้านแพ้ว,รร.วัดธรรมจริยาภิรมย์, รร.สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว ฯลฯ

ด้านนายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นอาคารที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง รวม 325,900,000 บาท แบ่งออกเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน 70%  รวม  228,130,000 บาท และเงินบริจาคจากภาค ประชาชน  รวม 47,770,000 บาท โดยยังขาดเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จําเป็น          อีกเป็นจํานวนมาก ดังนั้นจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น หรือในส่วนของผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาค ก็สามารถบริจาคได้ตามช่องทางต่างๆ ด้วยการโอนเงิน ชื่อบัญชี “โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)” ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว เลขที่บัญชี 745-0-25870-6 , ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้านแพ้ว เลขที่บัญชี  315-2-42415-8 , ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเทสโก้โลตัสบ้านแพ้ว เลขที่บัญชี 962-2-06698-1  , ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านแพ้ว เลขที่บัญชี 371-0-33532-8 , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 121-9-28290-5 , ธนาคารธนชาต สาขาบ้านแพ้ว เลขที่บัญชี 368-6-01805-5 , ธนาคารออมสิน สาขาบ้านแพ้ว เลขที่บัญชี  051-3-00523522 นอกจากนี้ยังสามารถโอนเงินบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โครงการสร้างศูนย์การแพทย์” ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 745-0-26760-8 หรือ เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พร้อมกันนี้กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เลขที่ 198 หมู่ 1 ตําบลบ้านแพ้ว อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ 034-419595 , 034-419555 ต่อ 1074 หรือ 1504 โทรสาร 034-419567 E-mail : finandacct@gmail.com , Line ID : fin_bp ซึ่งใบเสร็จรับเงินจากการบริจาค สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจําปี ตามที่กฎหมายกําหนดไว้

แถลงข่าวปั่นเติมบุญ5

นายเอกวิทย์ มีเพียร นายอำเภอบ้านแพ้ว กล่าวตบท้ายว่า ทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมปั่นไปเติมบุญ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561 หรือ ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับผู้ป่วย และเพื่อให้อาคารเปิดดำเนินการสามารถรองรับผู้ป่วยได้อีกหลายพันคน โดยสามารถร่วมบริจาคได้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

แถลงข่าวปั่นเติมบุญ2

สุเมธ/ภาพ/ข่าว