รดน้ำผู้การ ฯ

AD WEB NET 2

 

พี่เมธ รดน้ำขอพรท่านผู้การสมุทรสาคร 1

ที่ห้องประชุมชั้น3 ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร พ.ต.อ.สุรจิตต์ ชิงนวรรณ์ รองผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร  ได้นำข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครเข้า ร่วมกันรดน้ำขอพรจากพล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร  เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

พี่เมธ รดน้ำขอพรท่านผู้การสมุทรสาคร 2

สำหรับงานประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอด  และถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งเป็นประเพณีที่มีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา รวมถึงวัฒนธรรม  โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ  ขออโหสิกรรมที่อาจได้ล่วงเกินในช่วงเวลาที่ผ่านมา  และเพื่อรับพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ  โดยภายในงานได้มีพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร  ได้อวยพรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครทุกคนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  ทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นกำลังในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่  และป้องกันลดปัญหาอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้อย่างเข้มแข็ง../

พี่เมธ รดน้ำขอพรท่านผู้การสมุทรสาคร 3

                                                                                             สุเมธ / ภาพ / ข่าว