รณรงค์ “ร่วมกำจัดยุงลายป้องกันโรค”

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

ร่วมกำจัดยุงลาย1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณตำบลท่าฉลอม เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรสาคร นำโดยนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลปฏิบัติน้าที่ นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และอสม.เทศบาลฯ ได้ร่วมขบวนเดินรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุณกุนยา หรือโรคปวดข้อจากยุงลาย โดยมีการเดินแจกแผ่นพับให้ความรู้เรื่องการป้องกันยุงลาย การป้องกันโรคปวดข้อกระดูกที่เกิดจากยุงลาย วิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งแจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

ร่วมกำจัดยุงลาย2

สำหรับตอนนี้โรคชิคุณกุนยา หรือโรคปวดข้อจากยุงลาย ถือได้ว่ามีผู้ป่วยโรคนี้อยู่จำนวนมากและมีการระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ ส่วนสาเหตุก็มาจากยุงลาย โดยอาการของโรคนั้น จะมีลักษณะคล้ายโรคไข้เลือดออก เพียงแต่มีไข้สูงร่วมกับอาการปวดตามข้อ แต่พบว่าโรคไข้เลือดออกสามารถทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้มากกว่า  ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลาย โดยการร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง ฆ่าตัดตอนวงจรชีวิตยุงให้สิ้นซาก เพื่อให้คนสมุทรสาครไม่ต้องป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุณกุนยา

ร่วมกำจัดยุงลาย3

ร่วมกำจัดยุงลาย4

ร่วมกำจัดยุงลาย5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว