ย้อมผ้าฟรี

พี่เมธ คนรักถิ่นย้อมผ้าฟรี1

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีการย้อมผ้าฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จึงเดินทางไปที่บริเวณศาลเจ้าปุนเถ้ากง (ศาลเจ้ากลาง)  ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พบนายวสันต์ ชาพิลา สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร กล่าวว่าการบริการย้อมผ้าฟรี ในครั้งนี้ทางทีมฅนรักถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาครเขต 4 มีแนวคิดในการลดค่าใช้จ่ายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ร่วมกับประชาชนชาวท่าฉลอม เปิดบริการย้อมผ้าฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่พ่อหลวงซึ่งที่ผ่านมาได้ย้อมผ้ามาได้ 3วันแล้วปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนนำเสื้อมาย้อมเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นตนขอบอกเพิ่มเติมว่าจะทำการย้อมผ้าฟรีในครั้งนี้ขอรับเฉพาะคนในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาครเท่านั้นเพราะเกรงว่าถ้าประชาชนในพื้นที่อื่นเอาเสื้อผ้ามาย้อมเกรงวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการบริการให้กับประชาชนในพื้นที่../

พี่เมธ คนรักถิ่นย้อมผ้าฟรี3 พี่เมธ คนรักถิ่นย้อมผ้าฟรี2

สุเมธ /ภาพ/ข่าว