ยื่นหนังสือทวงถามการสร้างถนนคลองโล่ง และยกระดับถนนหัวถนนคลองโล่ง

WEB-02

ถนนคลองโล่ง1

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม  ได้มีการประชุม คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ  เพื่อจัดทำบัญชีประสานโครงการพัฒนาของอำเภอเมืองสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2562  โดยมีนายอนุสรณ์  สุขรุ่งเรือง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม  ซึ่งก็ได้มีตัวแทนจาก  อบจ. , อบต. และเทศบาลฯ ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้าร่วม

ถนนคลองโล่ง2

สำหรับคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นนี้ ก็เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำเสนอโครงการที่ อบต. และ เทศบาล ไม่สามารถดำเนินการเองได้ เพราะไม่มีงบประมาณเพียงพอ ซึ่งจะเป็นจำพวกโครงการขนาดใหญ่ เพื่อนำมาแผนมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครพิจารณา เพื่อสนับสนุนงบประมาณ แต่จะต้องเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด

ถนนคลองโล่ง3

ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมดังกล่าว  ก็ได้มีนายอุดม กันม่วง กำนันตำบลพันท้ายนรสิงห์ พร้อมด้วย ตัวแทนชาวบ้านหมู่ 3 ต.โคกขาม และหมู่ 4  ต.พันท้ายนรสิงห์ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายอนุสรณ์  สุขรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองสมุทรสาคร  เพื่อเป็นตัวแทนช่วยประสานไปยัง อบจ.สมุทรสาคร  เพื่อทวงถามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนสายคลองโล่ง ระยะทาง 4 กิโลเมตร  ว่าทำไมถึงมีความล่าช้า  มีปัญหาติดขัดเรื่องอะไร  เนื่องจากชาวบ้านรอความหวังถนนเส้นนี้เป็นอย่างมาก  เพราะตลอดหลายชั่วอายุคนตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ พื้นที่คลองโล่ง ไม่เคยมีถนนสัญจรไปมา  ทำให้การเดินทางและขนถ่ายสัตว์น้ำของเกษตรกรมีความยากลำบาก

ถนนคลองโล่ง4

นอกจากนี้ยังมีการยื่นปัญหาความทุกข์ร้อนของชาวบ้าน  ม.4 ต.พันท้ายนรสิงห์  อีกหนึ่งเรื่อง คือการขอให้ อบจ.สมุทรสาคร ช่วยยกระดับถนนเส้นหัวถนนคลองโล่ง เป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เนื่องจากเมื่อถึงช่วงน้ำทะเลหนุนสูง น้ำในคลองจะทะลักเข้าท่วมถนนจนล้นลงไปในบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาของชาวบ้านจนได้รับความเสียหาย  รวมถึงการสัญจรไปมาก็ลำบากทั้งเด็กนักเรียนและคนที่ต้องไปทำงานนอกพื้นที่  อีกทั้งรถที่ต้องใช้เส้นทางนี้ต้องขับลุยน้ำเค็มทำให้รถพังเสียหาย  จึงวอนขอให้ทาง อบจ.สมุทรสาคร  ได้ช่วยเหลือแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน  ทั้งนี้ทางประธานคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่น ได้รับหนังสือไว้แล้ว พร้อมที่จะประสานความทุกข์ร้อนทั้ง 2 เรื่องนี้ ไปยัง อบจ.สมุทรสาครให้เร็วที่สุด

ถนนคลองโล่ง5

ถนนคลองโล่ง6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว