ยังไม่รื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - พระเมรุมาศ1

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เปิดเผยว่า พระเมรุมาศจำลองที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก จนกว่าจะได้รับคำสั่งจากส่วนกลางกำหนดวันให้รื้อถอนออก  ส่วนพระจิตกาธานสำหรับเผาดอกไม้จันทน์ได้รื้อถอนไปแล้ว เนื่องจากส่วนกลางมีคำสั่งให้รื้อถอนออกทันทีหลังเสร็จงานพระราชพิธี    จึงอยากเชิญชวนขอให้ประชาชนและผู้ที่มีความประสงค์ต้องการจะถ่ายภาพพระเมรุมาศจำลองเก็บไว้เป็นที่ระลึก ให้มาได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ก่อนที่จะได้รับคำสั่งรื้อถอนจากส่วนกลาง   และระหว่างนี้ทางจังหวัดได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เวรยามตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันสุนัข คนจรจัด และคนเมา เข้าไปภายใน  พระเมรุมาศจำลอง เนื่องจากพระเมรุมาศจำลองนั้นเป็นของสูง

fm - พระเมรุมาศ4

ส่วนทางด้านพระครูสิริสารนิวิฐ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวว่า  ทางวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง มีความต้องการจะเก็บพระเมรุมาศจำลองไว้ เพื่อเป็น อนุสรณ์สถาน ระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9   ซึ่งโครงการของพระเมรุมาศจำลองส่วนใหญ่ทำจากไม้อัด  มีเพียงโครงที่เป็นเหล็ก  ฐานและบันไดที่เป็นปูน  ซึ่งก็ต้องการคงรักษาไว้ให้นานที่สุดจนกว่าสภาพไม้อัดจะผุพังไปตามกาลเวลา   ส่วนนพปฎลสุวรรณฉัตรที่ประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลองนั้น จะต้องนำไปเก็บไว้ที่วัดพระอารามหลวงซึ่งก็คือวัดเจษฎาราม และจะต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีที่สุด

fm - พระเมรุมาศ3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว