ยอดอุบัติเหตุ

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

tp-ยอดอุบัติเหตุ1

การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของสมุทรสาคร ยอดของวันที่ 29  ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สองของการรณรงค์ความปลอดภัย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 7 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ7ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต  ยอดสะสมสองวันที่ผ่านมา สมุทรสาครมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 12 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ 12 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด และเมาสุรา  รองลงมาคือตัดหน้ากระชั้นชิด ประเภทยานพาหนะที่เกิดมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ และพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุก็จะเป็นถนนในหมู่บ้าน ส่วนเรื่องการจราจรบนถนนพระรามสองในช่วงเช้าของวันที่ 30  ธันวาคม นั้น ขาออกจากกรุงเทพมหานครมุ่งลงภาคใต้ ปริมาณรถหนาแน่น แต่ยังเคลื่อนตัวได้ มีชะลอตัวบางช่วงในจุดที่ถนนรวบเข้าหากันหรือจุดที่เป็นคอขวด  ส่วนขาเข้ากรุงเทพ เคลื่อนตัวได้สะดวก

 

tp-ยอดอุบัติเหตุ2 tp-ยอดอุบัติเหตุ3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว