ยอดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของ สมุทรสาคร ยอดของวันที่ 30 ธันวาคม 2561  ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ความ ปลอดภัย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3  ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 3 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต

สำหรับยอดสะสมสองวันที่ผ่านมา สมุทรสาครมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 14 ครั้ง จำนวน ผู้บาดเจ็บ  12  คน และมีผู้เสียชีวิต 2 คน

สาเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ คือ  ขับรถเร็วเกินกำหนด , เมาสุรา , ตัดหน้ากระชั้นชิด  และขับรถย้อนศร  ประเภทยานพาหนะที่เกิดมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ และบริเวณจุดเกิดเหตุมากที่สุดคือ ทางตรง รองลงมาคือทางแยก และทางโค้ง  ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ไม่สวมหมวกนิรภัย  รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด และเมาสุรา

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว