ยอดการขึ้นทะเบียนแรงงาน

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-ยอดแรงงาน1

สำหรับการเปิดศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าวเพื่อทำงานในเรือประมง ซึ่งวันที่ 10 ตุลาคม นั้นก็ถือเป็นวันสุดท้ายที่นายจ้างจะมายื่นคำร้องเพื่อขอใช้แรงงานต่างด้าวในเรือประมง ณ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครได้ โดยยอด

คำร้องตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม  มีนายจ้างไปยื่นร้อง  153 ราย จำนวนเรือ 222 ลำ จำนวนความต้องการแรงงาน 2287 คน

ซึ่งหลังจากที่ยื่นคำรองที่สำนักงานประมงจังหวัดแล้ว  ก็ต้องนำแรงงานที่จะขึ้นทะเบียนมาติดต่อที่ศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าวเพื่อทำงานในเรือประมง โรงพยาบาลสมุทรสาคร ซึ่งจะเปิดไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม เพื่อตรวจสุขภาพ ตรวจสัญญาจ้าง และทางสำนักงานประมงจังหวัดก็จะทำSeabook ให้ โดยจะมีอายุใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันออกหนังสือ

 

 

 

tp-ยอดแรงงาน2 tp-ยอดแรงงาน3

 

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว