มูลนิธิการกุศลสมุทรสาครทำดีถวายพ่อหลวง

tp-มูลนิธิแจกอาหาร1 tp-มูลนิธิแจกอาหาร2

มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร จุดกิโลเมตรที่2 จัดกิจกรรมทำดีถวายพ่อหลวง ขึ้นที่บริเวณหน้าร้านวัฒนาคาร์ออร์ดิโอ คลองครุ โดยมีนายเฉลิมพันธ์ จารุปราโมทย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาสาสมัครจากมูลนิธิต่างๆที่เข้าร่วมในกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่น อีกทั้ง ยังมีแรงงานข้ามชาติที่มาร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่องค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมในวันนี้ มีการแจกพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้กับทุกคนที่เข้าร่วมงาน จากนั้นทุกคนจึงร่วมกันชูพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมกันขับร้องเพลงต้นไม้ของพ่อและเพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป เมื่อจบแล้ว จึงได้พร้อมใจกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที จากนั้นจึงร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ปิดท้ายด้วยการเลี้ยงอาหารฟรีซึ่งในวันนี้ก็มีผู้มีจิตศรัทธานำอาหารและเครื่องดื่มมาเลี้ยงกันกว่า 50 ร้าน  และแรงงานข้ามชาติก็ได้ช่วยกันทำความสะอาดชุมชนในบริเวณนั้น ซึ่งนี่นับเป็นการรวมกันทำความดีเพื่อพ่อหลวง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูที่ทุกคนมีต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยและแผ่นดินไทย

 

tp-มูลนิธิแจกอาหาร3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว