มาตรการเฝ้าระวังทางน้ำ

fm - ทางน้ำเรียบร้อยดี1

ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 29  ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4  มกราคม 2560ที่ผ่านมา  ถือเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่  มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจำนวนมาก  ทำให้การเดินเรือมีความคับคั่ง  โดยนายปรีชา   เพชรเลิศ   ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร  พร้อมเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการตรวจตรา ควบคุมดูแลการเดินเรือ การใช้เรือ ตลอดจนท่าเทียบเรือต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   พร้อมทั้งได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเรือบรรทุกคนโดยสารและผู้ที่ปฏิบัติงานบนเรือบรรทุกโดยสาร จำนวน  20 ราย ในจังหวัดสมุทรสาคร   ซึ่งมาตรการป้องกันเหล่านี้ ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ได้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี ส่วนสถานการณ์โดยรวมนั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีความปลอดภัยทางน้ำไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น

fm - ทางน้ำเรียบร้อยดี3

fm - ทางน้ำเรียบร้อยดี2

วุฒิภักร / ภาพ    กันยารัตน์ / ข่าว